Uw aankoop terugsturen

Als u niet 100% tevreden bent over uw aankoop, kunt u het product binnen 100 dagen terugsturen. Tijdens deze periode kunt u beoordelen of het donsdeken voor u de juiste keuze is. Voor hoofdkussens en overtrekken geldt 14 dagen retourrecht.

U ontvangt binnen 5 werkdagen nadat wij uw zending hebben ontvangen het aankoopbedrag 100% terug (of u kunt uw aankoop ruilen tegen een ander product). Het door u geretourneerde artikel moet in de originele, onbeschadigde verpakking zitten, compleet zijn, niet gewassen, en onbeschadigd zijn.

Als u niet tevreden bent met uw product kunt u op verschillende wijzen contact met ons opnemen. Via e-mail, telefonisch of via het retourformulier.

beoordeling donsdeken.be

Officiële tekst met betrekking tot terugsturen

"U heeft het recht om binnen een termijn van 100 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 100 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. De kosten van terugsturen zijn voor rekening van de koper.

Retourformulier in PDF formaat
Retourformulier in Word formaat

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken."

beoordeling donsdeken.be

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zo'n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

beoordeling donsdeken.be

Procedure bij contact via telefoon of e-mail

U kunt ons via e-mail of telefonisch laten weten dat u de aankoop wilt terugsturen.

Telefonisch:   03 808 27 58
Via e-mail: info@donsdeken.be

Procedure bij gebruik retourformulier

U kunt het retourformulier uitprinten, invullen en sturen naar:

Elegant Woningtextiel
Langegracht 59
2312 NW Leiden

Download hier het retourformulier

Retourformulier in PDF formaat
Retourformulier in Word formaat